Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

447

NEDERLANDSCHE CENTRALE VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE.

LESSEN

IN

GEZONDHEIDSLEER.

DOOR

M. ROELVINK,

HOOFD DER SCHOOL TE ST. OEDENRODE. MET TEEKENINGEN VAN LOUIS RAEMAEKERS,

Word lid van de Nederlandsche Centrale Véreeniging tot

bestrijding der tuberculose.

De jaarlijksche contributie bedraagt als minimum t 1. —. E. 52 De leden krijgen het tijdschrift „Tuberculose" gratis toegezonden.

Adres: 's-Gravenhage., Ant. Duijckstraat 115.

Sluiten