is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen in gezondheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9/io van Neerlands bevolking kent niet de allereerste beginselen der gezondheidsleer, of ze hebben er averechtsche begrippen van. En men leeft maar zorgeloos voort, tot het lijntje breekt. Wat een schat aan werkkracht en levensgeluk gaat daardoor verloren!

Hoe daarin verbetering te brengen ? Om te beginnen met het begin (en het begin is het halve werk!): De school heeft in desen een roeping te vervullen. Ik kan me geen onderwijzer voorstellen, die hart heeft voor zijn kinderen, of hij zal elke gelegenheid — en die doet zich telkens en bij ieder vak van onderwijs voor — aangrijpen om met zijn kinderen een of ander uit de gezondheidsleer terloops te bespreken. Onderwijzer-zijn toch is volksopvoeder-zijn in den meest uitgebreiden zin. Niets wat het geluk van het kind kan bevorderen, late den onderwijzer koud.

En de regeering? Die doet al veel, met dankbaarheid wil ik het erkennen. Steeds meer! Excelsior!

Toch twijfel ik, of de natie voldoende weerbaar gemaakt wordt tegen den steeds aanwezigen vijand.

't Particulier initiatief is een mooi ding, een noodig ding. Doodt het niet ?

Maar ....

Vanzelf kom ik nu op 't „particulier initiatief". De vereenigingen! Ik groet U, edele mannen en vrouwen, die den stoot aan de beweging gaaft, stoere werkers met Uw helder hoofd en groot hart. Die er leven in hieldt, die ze tot bloei bracht!

Waarom ik de vereenigingen en haar vaders en leiders zoo van harte toejuich? Wat de onderwijzer in de school doet, moet door de vereeniging voortgezet en aangevuld worden onder het volk. Daarom op de vergaderingen: voordrachten, lezingen in populairen vorm, niet ééns, maar telkens en telkens weer: gestadig droppelen holt den steen en — overtuiging (of wat men daarvoor houdt in 't dagelijksch leven) is meer een gevolg van gedurig hooren dan van grondig begrijpen.

En dan : verspreiding van eenvoudige en toch aantrekkelijke lektuur over die onderwerpen uit de gezondsleer, welke ieder mensch moet weten.

De volgende opstellen mogen dienen om dit denkbeeld duidelijk te maken.