is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen in gezondheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Wat zou beter zijn een bedstede of een heelemaal open ledikant ? Waarom ?

f. Waarom is het slecht, als er veel personen in één vertrek slapen?

g. Waarom is het voor de gezondheid nadeelig, als twee of meer kinderen in 't zelfde bedje slapen?

h. Waarom is het slecht, 's avonds de ramen potdicht te sluiten ?

i. Als in de kerk 's zomers iemand flauw valt, waarom draagt men hem dan naar buiten in de frissche Lucht ?

j. Waarom zouden menschen, die altijd in de warme kamer zitten en weinig in de frissche lucht wandelen, veel last van hoofdpijn hebben ?

k. Hoe komt het, dat het in een huis of in een kamer, wanneer deze eenige dagen achtereen gesloten is geweest zoo onfrisch riekt ? Wat moet men doen om die ongezonde lucht te verdrijven ?

I. Waardoor wordt het in tram of spoor al spoedig benauwdals er veel menschen bij elkaar zitten ? Hoe kan men die benauwdheid Verdrijven ?

II. LICHT.

En God sprak: „Het worde licht", en het werd licht.

Meische morgenstond.

De duisternissen wijken. Een flauw schijnsel licht aan de oosterkim. Als met een doorzichtig waas is de halve hemelboog overtogen. Rosse gloed kondigt de nadering der dagvorstinne aan, die weldra boven den horizon rijst en haar stralenbundels schiet over berg en dal, over bosch en weide, veld en water.

Nieuw leven doortintelt geheel de natuur: het straalt in millioenen droppels aan blad en twijg en halm, het juicht in volle weelde uit den hoogen lindetop, het gonst en bromt en piept en sjirpt in myriadenkoor tusschen bloemen en struiken, het jubelt hoog in blauwe verte. Alle planten drinken het hemelsche licht, alle dieren genieten den zaligen