Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ligt het wel zacht, wel warm ? Is de voeding ook te overvloedig, zoodat het maagje van streek is ? Hoe is de ontlasting ? Moet de kleine ook een schoone broek hebben ? Doet de huid hier of daar ook pijn ? Er prikt het kindje toch geen speld ? Blijft het kindje na zorgvuldig onderzoek

Wasschen en plassen, dat is mijn lust en mijn leven!

schreien, dan tracht de moeder het door een wiegeliedje in

slaap te sussen.

In geen geval geeft een wijze moeder aan haar kind bier, of een speen, gedoopt m sterken drank. Dat is voor het teere

Sluiten