Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asjeblieft! Een droge kelder, goed overwelfd en met een raampje om te luchten behoort niet te ontbreken. Daarboven is de keuken met de noodige kasten en schappen. In geen geval wil ik, dat boven den kelder een slaapvertrek is, vanwege de „rimmetiek", weet je, waar ik doodsbenauwd voor ben.

Zoudt ge niet denken, dat de slaapvertrekken 't best boven waren, op de tweede verdieping? Dat is misschien een beetje warm in heete zomers en een beetje koud bij strenge winters, maar — 't is er droog, en dat is een groote winst. Misschien kunt ge de slaapvertrekken wel zoo plaatsen, dat ze op elkaar uitkomen. Dat is bij ziekte gemakkelijk. Een goede zolder is ook zeer gewenscht. En de schoorsteenen moeten goed trekken.

Nu zou ik waarachtig 't voornaamste nog vergeten: bouw mijn huizen zooveel mogelijk op 't Ruiden, Zuidoosten of Zuid-Westen en maak zoo weinig 7nogelijk hoeken en gaten er aan, waar 't stof tn kruipt. Ik denk er over, de wanden licht te laten verven, dat is vroolijk, gezond en weinig kostbaar.

Ik heb zooveel terrein gekocht, dat er voor elke woning nog een tuintje overschiet.

Wat zeg je ervan, had mijn goede tante der centjes aan iemand beter kunnen nalaten ?

Mijn vrouw voelt 'r „rimmetiek" al veel minder en laat je hartelijk groeten!

Je trouwe Frits.

VII. KLEEDING, BEDDEN.

Bescherm uw gezondheid tegen de guurheid van ons koud klimaat, maar verbroei iflv lichaam niet.

Een praatje over „mode".

„Zoo is de mode, zoo moet het dus!" Met Uw verlof, Mevrouw, mag ik eens in alle oprechtheid mijn meening zeggen, en zult U het mij dan heusch niet kwalijk nemen?

Ik zag daar vanmiddag Uw kindermeisje met de sportkar voorbij mijn huis komen, Uw twee lieve meisjes zaten er in,

\

Sluiten