Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook veel vocht door. Dikke zolen onder de schoenen houden de voeten warm en 't buikje vrij van krampen. Dunne katoenen kousjes zijn in den zomer wel luchtig, maar in den winter mag ik wel warme kleeding, ook aan de voeten, en dan dikwijls schoone kousen.

Nog iets ligt er me op 't hart, Mevrouw, mag ik dat nog even zeggen? 's Nachts woelt dat kleine goedje zich wel eens bloot. Ze liggen niet zoo rustig als U en ik. Ze draaien en wentelen, ze kruipen en springen, tot ze de dekens aan één kant hebben liggen. Dat is de onrust van 't jonge bloed, maar dat is gevaarlijk. Ze zijn warm, en de nachten zijn koel. Och, let U er op en zorgt U er voor, dat ze de dekentjes over zich houden, dat zij die niet aan èén kant kunnen trappelen. Ze vatten anders zoo licht kou, en uit een gevatte kou kan alles voortkomen, dat weet U wel.

Verder zou ik ... . maar dat geldt niet U, maar Uw waschvrouw. Toch zeg ik het U liever: die werkster is een goeie ziel, maar ze trekt alles zoo gauw op 'r „fatsoen". U kunt het zooveel zachter en liever tegen haar zeggen dan ik. Spreekt U er haar dus eens over. Van de buren heb ik namelijk gehoord, dat die werkster, die bij U zooveel en zoo helder wascht, voor d'r eigen bijna niet wascht. Misschien is het armoe, misschien ook gebrek aan tijd. Maar in elk geval is het slecht voor haar kindertjes. Onderkleeren, die te lang aan t lijf gehouden worden of vuil zijn, verwarmen niet meer. Ook de beddelakens en kussensloopen mogen niet weken aan een stuk op bed blijven. Och, gaat U er eens kijken en zie dan ook meteen, of de dekens ook vuil zijn en versleten. Wollen *) dekens, met een katoenen er overheen om toe te dekken, als 't koud is, zijn het beste dek. En wilt U er dan, meteen op letten, of het beddestroo in die bedstede ook vochtig is, bij gebrek aan behoorlijk luchten en ververschmg ? Waarom schaft de goede ziel zich geen ledikanten aan met stalen matrassen ?

Wilt U, Mevrouw? U zou me veel genoegen doen, Uwe trouwe werkster een grooten dienst bewijzen en U zelf een innig geluk bereiden, want: is er iets zaligers dan anderen wel te doen ?

*) Tegen wollen goed bestaat één groot bezwaar: het kan niet heet gewasschen worden, dus niet goed gereinigd, Katoenen stoffen, mits poreus, zijn minstens even warm en kunnen de heete wasch verdragen. Daarom zijn ook katoenen netjes-flanellen, die bovendien tweemaal zoo goedkoop zijn als wollen, aan te bevelen: Reinheid is gezond — en warm!

Sluiten