Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op die melk liggen duizenden en duizenden fijne stofjes, die jij met je ouwe oogen niet eens ziet. Daaronder zijn heel veel ziektekiemen. Die komen in je zieke maag en doen er kwaad; die komen in je zieke lichaam en maken je nog zieker. Onthoudt toch goed, dat eetwaar niet ongedekt mag blijven staan.

1 _J

De gesluierde Liefde neigt zich over het bed der smarte.

— Och, 't klein meiske had zoo even den vloer wat aangeveegd. 't Zag er zoo uit!

— Juist, 'k had het al in den neus gekregen. Kijk maar: nu ik mijn neus snuit, komt er een heele boel stof op mijn zakdoek. Dat heeft 't klein meiske opgeveegd, neen, niet op

Sluiten