Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. ALCOHOL. *)

Alcohol verwoest de krachten des lichaams en bereidt den weg voor de tering.

Uit het leven van een „pruever".

Als jongen heb ik altijd dol veel pret gehad: elke dag was een feestdag voor me. Naar weer en wind keek ik niet, want daarbinnen scheen immer de vroolijke zon aan een altijd wolkeloozen hemel, 's Zomers ging ik met mijn vriendjes roeien of zwemmen, hengelen, vogelen of vliegeren, 's Winters verschaften ijs en sneeuw ons uitbundige vreugde; of we trokken naar 't bosch en hielden er in de lanen wedstrijden oi leverden er formeele veldslagen. Geen huis of straat, geen weg of steg een uur in den omtrek, of we waren er thuis,

Naast ons was een stalhouderij. Wat een gelegenheid voor jongens om zich te amuzeeren! We kenden den bruine, den schimmel, den zwarte, ja al de twintig paarden van den stal bij name, van buiten en van binnen, al hun goede eigenschappen en al hun streken. We spanden ze uit en in, brachten ze naar den stal en haalden ze er uit! Onder al de knechts stonden we met Kees „den Mottige" op den besten voet, want Kees waardeerde onze diensten door ons zijn avonturen te vertellen en vergat onze streken. Dat ie mottig was, merkten we ternauwernood op. Wel herinner ik me, dat ie lang en mager — broodmager — was en vooral, dat zijn neus pimpelpaars was en glom als het paardentuig, dat we pas gepoetst hadden. Ook op beide wangen had ie 'n breede paarse vlek. 't Praatje ging van hem, dat ie ,,'m lustte", maar wat deerde ons jongens dat: we vonden hem een gezelligen snuiter!

— En hoelang ben je nou al koetsier, Kees?" vroeg ik op zekeren dag, toen ik niets anders te vragen had. Wat jongens niet al moeten weten!

— Nou, jongen, al veel te lang: 't volgende jaar wordt het vijf tn twintig jaar, dat ik op den bok zit. Vijf en twintig

*) In dit artikel zijn twee gevolgen van drankmisbruik geschetst: kanker en tering. Niemand zie in dit opstel dus een aanbeveling van matig gebruik; integendeel, voor ieder geldt: Blijf af van het leelijke goedje, geheel en al!

Sluiten