is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen in gezondheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou er met al die vrijheid van me geworden zijn! En dat duurde zoo asjeblieft bijna een vol jaar, want in dien tijd was er op die kostschool maar éénmaal in 't jaar vacantie.

Wat was ik blij, toen ik voor een week of vier uit mijn gevangenschap ontslagen werd en terug mocht keeren naar huis, naar mijn vriendjes en. . . . naar Mottigen Kees en den stal.

Och, wat was er alles in een jaartje veranderd. nieuwe paarden, andere knechts en. . . . Kees weg!

Waar was Kees gebleven? In 't gasthuis. Ziek dus. W-at scheelden 'rn ? Moeder zei :de vliegende tering. De tering, dat wist ik wel, dat was een nare ziekte, een verschrikkelijke ziekte. En dan de vliegende tering ! 't Kon zoo met m gedaan zijn. 'k Wou Kees nog eens zien, nog eens spreken, 'maar moeder zei: ,,De dokter wil t niet meer hebben, Kees ligt heel erg".

M'n goeie Kees, hoe was ie daar nou aan gekomeni Moeder zei: „Kees heeft altijd te veel gedronken, en slecht onderhoud gehad en veel kou en nat geleden. Daar kan geen mensch tegen, al was ie ook van ijzer en staal. Zijn lichaam is heelemaal doortrokken van de jenever, brandewijn en cognac, net als een sigarenpijpje van de tabak. Toen is ie ziek geworden, en daar kan zoon „verdronken' lichaam niet tegen .

Toen ik eenige dagen later weer in den stal kwam, was er grpote bedrijvigheid. Dat was zeker voor Kees, want Kees was ondertusschen overleden. Een groote koets in 't zwart, nog een paar rijtuigen, en de zwartjes uit den stal opgepoetst en opgetuigd! Aan Kees werd de laatste eer bewezen!

'k Wed, dat ie er geen spijt over gevoelde, dat ie 't feest van vijf-en-twintig jaar op den bok niet behoefde te vieren, maar toch:

Arme, arreme Kees, als ik mijn mooi, zonnig, gelukkig, heerlijk ' leven vergelijk met jou armzalig lot! Hoe êeheel anders had het met je kunnen zijn, als die vervloekte drank het 'rn jou niet gelapt had. „