is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen in gezondheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed zuiver te houden, daarvoor is geen tijd, daarvoor heeft men geen moeite over.

2°. Lucht uw woningen, zooveel ge maar kunt. Voor lucht zijn veel menschen doodsbenauwd, en voor bedorven lucht zijn ze heelemaal niet bang. Nu is frissche lucht juist noodig en bedorven lucht juist zeer schadelijk. Daarom : zet open de deureti en de ramen! En laat de frissche lucht er maar flink doorwaaien!

3°. Laat de zon flink uw huis beschijnen, niet alleen van buiten, maar vooral ook van binnen. Het zonnelicht doodt alle ziektekiemen. Veel menschen vinden het deftig, door zware overgordijnen de kamers donker te maken. Dat is glad verkeerd. Zonnelicht en zonnewarmte moeten zooveel mogelijk binnen komen.

4°. Zorgt, dat ge bij 't schoonmaken van uw woningen en uw meubelen geen stof maakt. De vloeren moeten nat opgedweild worden, de meubelen met een vochtigen doek voorzichtig worden afgenomen.

5°. Weest in alles uiterst matig, vooral in 't gebruik van alcoholische dranken. Eenvoudige, maar voedzame kost onderhoudt het best de krachten van het lichaam. Gezonde, niet overmatige beweging, vooral in de buitenlucht, een werkzaam en nuttig leven, voldoende rust zijn waarborgen voor een lang leven. Alle overmaat, alle uitspatting schaadt.

Door deze algemeene maatregelen kan men de tering al zeer veel voorkomen en voorkómen, dat weet ge, is beter dan genezen.

Maar, zult ge zeggen, als iemand de tering al heeft wat moet ie dan doen, om er af te komen ? Als iemand eenigen tijd al hoest en opgeeft, zich zwakker voelt worden, geen lust in eten en geen kracht om te werken meer heeft, zich dikwijls, vooral tegen den avond, koortsig voelt en s nachts veel zweet, dan moet hij een dokter raadplegen. Dan is het nog niet zeker, dat hij de tuberculose heeft, er kan hem ook iets anders schelen ; maar 't is mogelijk. Is het dan een begin van tuberculose, dan is er alle kans op beterschap. De dokter zal hem dan verder helpen. Aan diens voorschriften moet hij zich dan strikt houden.