Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UW

Een der belangrijkste levensvoorwaarden voor den mensch is:

het gebruik van goed onvervalscht voedsel.

Wat geeft de grootste waarborg daarvoor?

Te koopen daar: waar het particulier winstbejag niet aanwezig is.

Te koopen daar: waar het gemeenschappelijk belang wordt voorgestaan.

Te koopen in uw eigene onderneming.

Wat is uwe eigene onderneming?

De Coöperatie zoo gij er lid van zijt.

Wordt dus lid der Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „ONS BELANG", gevestigd in de BORNSTEEG en betrek daar het voor uw gezin benoodigde.

Dan zijt gij er van verzekert:

dat gij uw gezin niet tekort doet, dat ge geen vervalschte vaak schadelijke stoffen moet gebruiken.

Dan steunt gij:

uwe eigene onderneming, waarvan gij zelf naar evenredigheid van uw gebruik in de winst deelt.

De winst, die anders de particuliere ondernemer opstrijkt,

blijft in de Coöperatie uw eigendom.

Wordt dus lid van „ONS BELANG".

Betrekt daar al wat gij noodig hebt.

Zulks komt uw gezin zoowel lichamelijk als financieel ten goede.

„Ons JBelang: is UW BELANG.

Zie PBIJgCOlIBAIT.

Sluiten