Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wellicht ook door wroeging en door zorg over den toestand van zijn gezin, een belangrijk deel van zijn weerstandsvermogen verliezen, en zóó gemakkelijk een prooi van de tuberculose worden.

Is _ in het voorafgaande reeds uit hetgeen wij van de werking van den alcohol weten, afgeleid, dat het alcoholisme wel de oorzaak zal zijn- van veel tuberculose, i n welke mate dit het geval is, blijkt nog beter uit de cijfers.

Tuberculose komt bij alcoholisten veel voor. Zoo is de tuberculosesterfte bij winkeliers veel lager dan bij de herbergiers, die denzelfden maatschappelijken welstand genieten.

| winkeliers herbergiers \ Tuberculosesterfte in van 25 tot 35 jaar 214 465 I Engeland per jaar op „ 85 „ 45 „ 245 579 [ verschillende leeftij„ 45 „ 55 „ 244 403 L den per 100000 win„ 55 „ 65 „ 201 242 ) keiiers en herbergiers

Voor spoor mannen van 35 tot 45 jaar is de tuberculosesterfte veel lager dan voor de voerlieden, gelijk reeds werd vermeld. Uit alle cijfers spreekt duidelijk de invloed van den alcohol.

Herbergiers en kellners hebben een tuberculosesterfte 8 maal grooter dan predikanten, 4 maal grooter dan artsen, onderwijzers en visschers, 27s maal grooter dan gemiddeld alle mannelijke beroepen dooreengenomen (Hoppe). En het zijn zoowel de herbergiers als de kellners, die onderhevig zijn aan die hooge tuberculosesterfte : niet het vermoeiende werk, niet de lange arbeidsdag der kellners is aansprakelijk, maar de alcohol, die kellner e n herbergier beiden gebruiken en de slechte lucht, die zij beiden inademen. Van de 100 kellners sterven er 43 aan tuberculose, van de 100 kellnerinnen 49, van de 100 herbergiers 45.

In een ziekenfonds te Berlijn kwamen van de 100 sterfgevallen, alles dooreengenomen, 15 op rekening van de tuberculose, maar van de 100 herbergiers, die in dat ziekenfonds stierven, hadden 45 aan tuberculose geleden.

Sluiten