Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar het alcoholgebruik toeneemt, stijgt ook de tuberculosesterfte.

In Zweden is het grootste alcoholgebruik begonnen na 1780. Van 1780 tot 1830 was er een geregelde stijging van de tuberculosesterfte waar te nemen.

In Frankrijk hebben Baudron en Brouardel aangetoond, dat, waar de tuberculosesterfte 3 0 — 40 per 10,000 levenden per jaar bedraagt, het alcoholgebruik 1 2 L. per hoofd is;

waar de tuberculosesterfte 90—100 per 10,000 levenden per jaar bedraagt, het alcoholgebruik 3 0 L. per hoofd is.

In Pruissen sterwen tot het 15e levensjaar meer meisjes dan jongens, van het 20e jaar af sterven er meer mannen ; in Stockholm is hetzelfde gevonden. Dit verschijnsel heeft stellig meer dan èèn oorzaak; het is niet onwaarschijnlijk dat de alcohol ook hierbij een rol speelt. Maar dat de sterfte van ongehuwde mannen er zooveel grooter is dan van gehuwde, kan door niets beter worden verklaard dan door den invloed van den acohol en door de ongezonde levenswijze, die met het alcoholisme gepaard gaat.

In welke mate de alcohol den bodem bereidt voor de tuberculose ziet men eerst recht, wanneer men onderzoekt, hoeveel tuberculose er voorkomt bij alcoholisten.

In Frankrijk kon worden aangetoond, dat bij het ontstaan van 56 % van de gevallen van tuberculose de alcohol een rol had gespeeld,*) ja, Jacquet vond zelfs 180 op 252 gevallen, dat is 71 %. In Hoog-Hullen waren er in 1904 en 1905 29 tuberculoselijders onder 52 alcoholisten. En wat de tuberculose sterfte onder alcoholisten betreft, vond Imbault in Frankrijk, ten platte lande, 49 onder 238 alcoholisten.

Terwijl nu uit genoemde cijfers voldoende blijkt, hoeveel gevaar de alcoholist zelf loopt, om tuberculose

*) Deze cijfers en verscheidene andere zijn ontleend aan Noyons: Alcoholisme en Tuberculose; Kath. Drankbestrijdingscongres, Nijmegen 1907.

Sluiten