Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet, welke wanhopige pogingen door de abrikanten en de verkoopers van bier, stout, wijn en malaga worden gedaan, om hun producten door middel van de artsen aan den man te brengen, behoeft men niet in onzekerheid te verkeeren: het voorschrijven van alcohol door de doktoren neemt belangrijk af. Hoe alcohol bij longlijders werkt, moest inderdaad geen vraag meer zijn. En toch mogen wij dit punt niet onbesproken laten, want er is veel alcohol aan tuberculoselijders voorgeschreven. Brehmer, de grondlegger der sanatoriumbehandeling, en aanvankelijk ook zijn beroemde leerling Dettweiler. hebben van vele hunner patienten stelselmatig alcoholisten gemaakt, door hun cognac in ruime hoeveelheid te laten drinken. Het cognac-zakfleschje heeft tot de wapenrusting van den tuberculoselijder behoord. Dikwijls waren er maar weinig maanden noodig, om van den tuberculoselijder een alcoholist te maken; en gesteld al, dat hij dan van zijn tuberculose genezen was, dan zou hij toch een slechten ruil hebben gedaan.

Tuberculose is te genezen zonder alcohol. Maar hoe te verklaren, dat men toch gemeend heeft, dat de ziekte door alcohol genas? Het is niet te ontkennen, dat alcoholisten somtijds genezen van hun tuberculose: het zijn vaak van huis uit krachtige individuen, bij wie de tuberculose- niet tot uitbraak gekomen ware, indien zij geen alcoholisten waren geweest. Aangezien wij weten, dat bij krachtig aangelegde menschen de tuberculose veelal goedaardig verloopt, is het geen wonder, dat van die krachtige tuberculoselijders verscheiden genezen. Zij kregen hun tuberculose door den alcohol; zij genezen niet door, maar ondanks den alcohol.

Het wordt trouwens heel onwaarschijnlijk, dat tuberculose door alcohol zou genezen, wanneer men ziet, welken invloed alcohol op tuberculoselijders heeft: na alcoholgebruik komen longbloedingen voor; bij drinkers worden in het geheel veel longbloedingen gezien; bij mannen ziet men meer bloedingen optreden dan bij brouwen. De omstandigheid, dat de blijvende resul-

Sluiten