Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Centraal-Bond van Christelijk-Philanthropische Inrichtingen in Nederland.

(Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit van 12 Mei 1903, No. 49.)

De Kinderwetten

en de daarmede verband-houdende Maatregelen.

BEKNOPT OVERZICHT,

samengesteld volgens opdracht van het Bondsbestuur

DOOR

J. R. SNOECK HENKEMANS,

Lid van den Voogdijraad te 's-Gravenhage.

D 1G

DERDE, HERZIENE EN VERMEERDERDE DRUK.

Prijs 30 cent.

D. A. DA AMEN — 's-GRAVENHAGE1909.

448

Sluiten