Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Ulailz.

Inleiding 4

De wetten en hare geschiedenis 5

Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies . 7

Voogdijraden §

Ouderlijke Macht en Minderjarigheid 10

Weezen ' jq

Voogdij van Vereenigingen en Stichtingen .... 10

Half-weezen

Onechte kinderen

Ontheffing van de ouderlijke macht of van de voogdij 15

Ontzetting van de ouderlijke macht of van de voogdij 16

Macht van den Officier van Justitie .18

Herstel in de ouderlijke macht of in de voogdij . . 18

Optreden van Vereenigingen en particulieren ... 19

Voogdij over verwaarloosde kinderen 20

Kosten van opvoeding 20

Subsidie en medewerking van de Regeering .... 21

Voorwaarden van Regeeringswege 23

Echtscheiding 25

Verlaten kinderen 28

Voogdij-Register 29

Jeugdige overtreders 30

Tuchtscholen

Rijksopvoedingsgestichten 35

Kinderen, door de Regeering toevertrouwd aan bijzondere

V ereenigingen 37

Civielrechtelijke en strafrechtelijke dwangopvoeding . 39

Sluiten