Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie een plaats wordt gezocht, enkel omdat hunne natuurlijke verzorgers ontbreken, met verwaarloosde kinderen, die reeds met ernstige zonden een zekere gemeenzaamheid verkregen.

Kunnen de eersten zonder eenig bezwaar worden verpleegd in de stad, waar zij woonden, en is regelmatige aanraking met hunne naaste bloedverwanten aan te bevelen; bij de laatsten moet juist alle aanraking met personen uit hunne vroegere omgeving zorgvuldig worden vermeden.

Mogen de eersten wellicht een goede plaats vinden in een stedelijk weeshuis of in een burgergezin — voor de laatsten kieze men een gesticht ver van de plaats hunner vroegere woning; gezinsverpleging is voor deze kinderen aanvankelijk niet raadzaam, niet alleen omdat het gezin aan zeer hooge eischen zou moeten voldoen, maar ook omdat deze kinderen in een gezin onvoldoende beschermd zijn.

Voorts zij men zeer voorzichtig met het woord „verwaarloosde." De ervaring zal leeren dat onder de dwangopvoedelingen, hetzij zij langs den civielrechtelijken of langs den strafrechtelijken weg tot ons komen, velen zijn, voóral onder de jongeren, die, hoe zij ook door het lage en verlagende mogen zijn bedreigd, door Gods genade op wonderlijke wijze zijn bewaard. Laten wij ons nooit te beschuldigen hebben, deze jeugdige zielen door verkeerde behandeling te hebben geschaad of gekrenkt.

Een onmisbare voorwaarde bij den arbeid onder al deze kinderen is dat zij, die hen verzorgen, er in slagen hun vertrouwen te winnen. En dit vertrouwen zou reeds dadelijk worden bemoeilijkt, als uit de plaatsing en de behandeling zeker wantrouwen bij den verzorger sprak, van welks ongegrondheid het kind zich bewust was.

Al deze dingen zijn zeer moeilijk, temeer daar het tegenovergestelde, n.1. het schenken van een misplaatst vertrouwen, tot niet minder ernstige teleurstellingen leiden kan.

Mogen echter alle bezwaren, die de plaatsing en de opvoeding van onverzorgde en verwaarloosde kinderen mede-

Sluiten