is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRAGEN DER TRAKTEMENTEN EN TOELAGEN FER JAAR.

RANGEN.

Traktement, (ft)

I

Toelage.

('0

Toelicht: ngen.

I (jj CJ QÓ

Luitenant-kolonel Commandant van , 3400__ ƒ 1000.- I'S 2

Majoor, Commandant van het Korps. „ ^00.- „ — o > §

Kapitein-adjudant „ 2200 - „ »JU. _ g

1»" luitenant-adjudant " «m _ .2^>

Kapitein " ^0r,'_ " 400'—

1«« luitenant |050'_ " 200 « ® -

2de luitenant • • • • • • » 10°a » 2 tB §

reeds in deKo- g h t>

loniën gediend -gjl+j

1«« luitenant-adjudant hebbende, dan 1400._ n 600.- £ B

l5te luitenant wel een ouder- 1400.— „ 500.—

2ie luitenant of onder- dom in rang t200.- „ 400.- g

luitenant van ten minste »

3 jaar bereikt w> t> 3

hebbende. 0/v. •§ 0 &

oono 1 800.— ^ -4-3 ci *

Kapitein-kwartiermeester... " iino _ " 500 - .2®*$=°

1«= luitenant-kwartiermeester... „ 9U|0'_ " 1400 £■§

Officier van gezondheid der 1' klasse. „ 24«X „ ^ g,® c

Officier van gezondheid! der 2" klasse. „ ^

Militair apothekersbediende _ » 600'__ P § bpSj

Kapitein-magazijnmeester.. . " ^no - " 400*- -

lste luitenant-magazijnmeester ± • " 400 _

2dc luitenant-magazijnmeester „ ï/u . „ • oÊH

aSKSSwSSiKSï'SB

dienstvak bij het Leger hier te lande.