is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. BEDRAGEN DER GEWONE SOLDIJ PER DAG.

I. Vlottend personeel.

RANGEN.

Voorloopig aangeuonieuen en militairen, bestemd tot dadelijke uitzending naaide koloniën (a).

Ongewapend. | 0 g § g

I te.

Gewapend. • ©

"Militairen, bestemd om bij het korps opgeleid te worden. _

Overigen (b).

In het hospitaal,

5 O

3 3

eLcra

In eene zieken- g ? kamer.

Adjudant-onderofficier .... f 1,25 f 1,25 f 1,55 - / uo ,

Idem na zesjarigen onaf- _ Q92

gebr. dienst n » ^r:; " «'o* or7

Sergeant-majoor „ 0>92 » ^2 „ 1,12 „ ; » > ^ - >

Idem na zesjarigen onaf- _ ,g 0 ?4

gebr. dienst » 0,92 „ 1,0^ , 1,22 „ , ,, > " „ m

Sergeant of fourier , 0,62 „ 0,62 „ 0,73 „ 0,8 „ , » '

Idem na zesjarigen onaf- 0a4 059

<ü«: ®: <Ê» r fr: »>: ®

Idg^brrdienest1a.r!ge „ 0,17 „ 0,28 „ 0,28 - „ 0,85 „ 0,12 „ 0,12

Soldaat (c) le klasse — » 0,15 „ 0,18 „ 0, „ , ,•> >

. .w.wi -

, 0,10 , 0,12 , 0,15 , 0,15 , 0,18 , 0,06 , 0,06 . 0,10 . 0,15 , 0,18: - . 0.28 , 0,08 , 0,08