Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. Verbintenissen voor den kolonialen militairen dienst en maximum bedragen van de daarvoor toe te kennen premie.

Aard van de aangegane verbintenis.

Premie.

Duur der vemntei jaren.

Toe te leggen.

Uit te betalen.

In de Rijkspostspaarbank te beleggen.

Toelichtingen.

I. Engagementen.

A. Voor den dienst zoo- i

wol in als buiten Europa:

Nederlanders en ingezetenen van het Rijk in Europa, die nog niet bij de koloniale troepen gediend en den leeftijd van 18

jaar reeds bereikt hebben . 6 /22o.— / 150. / <t>.

a. indien zij de eerste opleiding bij het korps

6 , 225.- , 50.-,,175.-

d b. met dit verschil, dat 5 z\j eerst den leeftijd ~ van 17 jaar bereikt

8 hebben KA , 7-

c. indien zij bestemd 7 „ 225.— „ 50. „1^5.

worden om bij het korps tot korporaal of sergeant te worden opgeleid

Geoefende onderofficieren, korporaals of minderen der artillerie van _ inn _ Voor eene verbintenis het Leger hier te lande . o „ ouu.— „ aw- „ ±w. het Wapen der Artillerie.

a oop. 9W — — Van de premie wordt Vreemdelingen ö n f ÏOO uitbetaald bij in¬

scheping naar de koloniën; het overige, by gedeelten, door den commandant van het korps . vast te stellen, vóór de inscheping.

Sluiten