is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model H.

Bewijs van toestemming voor minderjarigen.

<(1) Naam voornamen.

De ondergeteekende (1)

van beroep

wonende te

verklaart bij deze, als uit¬

oefenende de °ude^rcht over den minderjarigen (1)

er in toe te stemmen, dat de gemelde minderjarige zich verbindt om het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij de koloniale troepen te dienen en zulks onder al de daarvoor gestelde voorwaarden en bepalingen.

(2) in Te

•schrijf¬

letters.

N egen tienhonderd

(3) ïïandteekening van dengene. die de toestemming verleent, gelegaliseerd door •den Burgemeester zijner woonplaats.

den (2)

(3)

Gezien voor legalisatie bovenstaande handteekening van

19