is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Ka vertrek van detachementen of alleen reizende militairen naar de koloniën, en wel afzonderlijk voor de voor Oost-Indië, de voor Suriname en de vöor Curagao bestemde:

a. voor de officieren extracten uit het stamboek;

i. voor do overigen losse stamboekvellen in elkaar gelegd of, voor zoover betreft de militairen, die reeds in het stamboek der suppletietroepen bij het Departement van Koloniën voorkomen, nominatieve opgaven met vermelding van de algemeene stamboeknummers.

II. Bij het uit den dienst geraken of overlijden van militairen, die na terugkomst uit de koloniën tijdelijk bij het korps zijn opgenomen, volledige extracten uit het stamboek.

§ I. Betreffende naar de koloniën vertrekkende officieren, onderol ticieren en minderen wordt een volledig extract uit het stamboek daarheen medegegeven.