Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model C.

Koloniale Reserve. . Compagnie.

STAAT der militairen aan wie is toegestaan, voor de achter hunne namen vermelde artikelen, van de hun op

190 als vernieuwing competeerende klecding- en uitrustingstukken

geldswaarde te ontvangen.

ARTIKELEN.

Alg.

Controle

Stamb. NAMEN. Rangen. Totaal.

N°.

N®.

1

Toe te kennen geldswaarde

*

Geverifieerd, Ontvangen en aan de rechthebbenden te , den 190

De Kwartiermeester, uitbetaald: De Commandant der Compagnie,

De Commandant der Compagnie,

109

Sluiten