is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geverifieerd De ... . kwartiermeester,

Te .

den 190

De commandant der compagnie,

Ontvangen en aan de rechthebbenden uitbetaald,

De commandant der compagnie,

Toelichtingen.

Dit model wordt gebruikt, wanneer het model C geen ruimte aanbiedt, 0111 de militairen te bevatten, waarvoor indemniteit wordt verlangd.

Indien meer dan één blad noodig is, worden binnenvellen ingevoegd. Elk blad wordt dan getotaliseerd, en deze totalen overgebracht op liet laatste blad en daar tezamengeteld.

De namen worden in de volgorde der controle, en de artikelen in de volgorde van Tarief YII ingeschreven.