Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model G.

KOLONIALE RESERVE.

Compagnie.

Opgave van de rations levensmiddelen, welke vermoedelijk voor den 19.. benoodigd zullen zijn:

's morgens

's middags

De ondergeteekende verklaart, dat bovengemelde aantallen rations met juistheid zijn berekend volgens de sterkte en de bekende veranderingen en bewegingen met het personeel hetwelk recht heeft op levensmiddelen.

Te .. ., den 19. .

De Commandant der Compagnie,

Sluiten