Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIENST. Model A.

In 's Rijkspostspaarbank ingelegde gelden

Spaarbanknummek

KOLONIALE RESERVE.

De Kwartiermeester van voormeld Korps, verklaart, dat op den

1900 en

in s Rijkspostspaarbank is ingelegd wegens reëngagements- ten name van den

Stamboek II5 een bedrag van:

te weten:

jaren % X / — f

Komt bij wegens renteverlies van en met tot en met

ad 2.64 pet. =

Samen ƒ

Nijmegen, den 19

De Kwartiermeester voornoemd.

z.o.z.

Sluiten