Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

Namen en stamboeknummers.

Graden.

Eerste inleg.

Wanneer ingelegd, terugbetaald enz.

Bedrag bij den

aanvang van het jaar.

Bijgesehreven in het:

lste 2de 3de 4de kwar- kwar- kwar- kwartaal. taal. * taal. taal.

Totaal bij het einde van het jaar.

Opmerkingen.

,

I

'

: i

i

; I

146

Sluiten