Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN Editie Schuurman & Jordens N°. 65

448 • ' '

BEROF.PSWET

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals deze wet nader is gewijzigd, tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901

MET

BESLUITEN TER UITVOERING ENZ. VIERDE DRUK DOOR

Mr. J. DE LANGE

Hoofdcommies ter Gemeente-Secretarie van Utrecht

G 22

I 0.50

ZWOLLE — W. E. ). TIEENK WILLINK — 1919

Voor mogelijk* aanvullingen en wijzigingen zie men achter het register.

Sluiten