Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaaf van W. E. J. TJEENK WILLINK te ZWOLLE

Verzameling van ADMINISTRATIEVE EN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN

met REGISTER volgens KAARTSYSTEEM Versohijnt sinds 1916 Prijs per jaar f 21.-

In deze uitgaaf worden gepubliceerd belangrijke beslissingen op administratief robied, genomen dooi de R^goering; de iJesturen van Provinciën en Gemeenten; rechterlijke uitspraken, voor zoover zij niet het eigenlijke privaatreoht en strafreoht betreffen; beslissingen van de Raden van Beroep inzake Belastingen, de Ongevallenwet enz.

De Beslissingen worden in haar geheel gedrukt in boekformaat. Voorts behoort bij het werk een register volgens kaartsysteem, waarvan de indeeling aansluit bij de uitgaaf van de Nederlandsche Staatswetten, Editie Schuurman en Jordens. De Verzameling completeert daardoor als het ware deze Serie Staatswetten.

Op geen Seoretarie mag deze uitgaaf ontbreken, voor beoefenaars van on* Administratie! reoht en zy die dit hebben toetepassen is de uitgaaf van onberekenbaar nut.

Proerafleveringen verkrijgbaar bij den uiterever W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle

minimin

Sluiten