is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van den 8sten December 1902, S. 208,

zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374 1 Mei 1917, S, 358 en 26 Juli 1918, S. 494

TOT UITVOERING VAN ART. 75 DER ONGEVALLENWET 1901

(BEROEPSWET)

MET

aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register

VIERDE DRUK

door

Mr. J. DE LANQE

Hoofdcommies ter Gemeente-Secretarie van Utrecht

Z WO L L E W. E. J. TJEENK WILLINK 1919.