is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bladz.

titel t. Van de rechtsmacht in twistgedingen bij de toepassing der Ongevallenwet 1901 onstaande.

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen.

Artt. 1—3 5

„ II. Van de raden van beroep.

Artt. 4—12, 19, 20,

22—41 8

„ III. Van den centralen raad van

beroep. Artt. 42—51 . 27 Titel II. Van de wijze van behandeling der twistgedingen bij de toepassing der Ongevallenwet 1901 ontstaande. Hoofdstuk I. Algemeene bevalingen.

Artt. 52^76 ..... 34 „ II. Van de wijze van behandeling voor den raad van beroep. Artt. 77—118 .... 47 „ III. Van de wijze van behandeling voor den centralen raad van beroep. Artt. 119—126 66 „ IV. Van nietigverklaring van uitspraken in kracht van ge¬

wijsde gegaan.

Artt. 127—132 .... 70 Titel III. Strafbepalingen en slotbepalingen. Hoofdstuk I. Strafbepalingen.

Artt. 134, 135, 137—139 72 II. Slotbepalingen.

Artt, 140—143 .... 74

BIJLAGEN.

8 December 1902. S. 211. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 sub 2°., van de Beroepswet . . 83 12 December 1902, S. 218. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 40 der Beroepswet. (Zooals dit

besluit gewijzigd is) 85

26 Januari 1903. S. 38. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 41 en 76 der Beroepswet. (Zooals

dit besluit gewijzigd is.) 87

26 Februari 1903, S. 80. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 118 der Beroepswet