Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

en tot regeling der vergoeding voor reis- en verblijfkosten van leden-commissarissen en van ambtenaren, die zich krachtens die wet voor plaatselijk onderzoek naar elders moeten begeven. (Zooals dit besluit gewijzigd is.) 111 20 Maart 1903, S. 87. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatreüjS gel van bestuur, als bedoeld in de

artikelen 99 en 120 der Beroepswet. 116 11 Juni 1917, S. 460. Besluit, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 van de Beroepswet en in artikel 349 van de Invaliditeitswet 117

23 Juni 1917, S. 473. Besluit, tot vaststelling ,van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 25

der Beroepswet . 124

3 September 1918, S. 540. Besluit, houdende bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden en den griffier van en de substituut-griffiers bij den centralen raad van beroep en van de voorzitter en griffiers van de raden van beroep. (Zooals dit besluit gewijzigd is.) 12t

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Hand. 2e Kamer 1900/1901, n°. 236,1—-3; 1901/1902, n°. 78. 1—33 : 1902/1903, n°. 3, 1.

Hand. id. 1901/1902, bladz. 1647—1687, 1689 —1709, 1711—1727, 1729—1749, 1751—1810; 1902/1903, bladz. 55.

Hand. le Kamer 1902/1903. bladz. 17—30, 45—50, 61—72.

Zie omtrent de wijzigingswet van 1 Mei 1917, S. 358.

Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917 n°. 297,1—9. Hand. id. 1916/1917, bladz. 2282—2287. Hand. 1° Kamer 1916/1917, bladz. 354, 487— 488, 557—559.

VERKORTINGEN:

A. B. Administratieve en Rechterlijke Beslissingen.

M. v. A. Memorie van Antwoord. M. v. T. Memorie van Toelichting. S. Staatsblad.

*

Sluiten