Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 98

ot alleen door eene woning toegankelijk zijn, treden ambtenaren door den voorzitter met onderzoek belast, vergezeld van boven aangegeven personen, tegen den wil van den bewoner niet binnen, dan op vertoon van een bijzonderen schriftelijken last van den voorzitter en in tegenwoordigheid van den kantonrechter, den burgemeester, een wethouder der gemeente of een commissaris van politie. Van dit binnentreden wordt door dengene, aan wien last tot binnentreden is verstrekt proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uren aan den bewoner in afschrift wordt medegedeeld.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, S. 250.

Art. 98. De uitkomsten van een voorbereidend onderzoek worden door den leider daarvan geconstateerd bij procesverbaal.

Na afloop van het voorbereidend onderzoek zendt de leider daarvan de van wege den voorzitter in zijne handen gestelde stukken van het geding aan dezen terug. Hij voegt daarbij de door hem opgemaakte processen-verbaal.

Art. 99. Een algemeene maatregel van bestuur regelt nader ten aanzien van welke onderwerpen de voorzitter van een raad van beroep het districtshoofd der arbeidsinspectie met voorbereidend onderzoek kan belasten.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 1 Juli 1909, S. 250.

— Inderdaad is het de bedoeling van dit artikel om eene beperking te zijn van art. 95 voor wat betreft de inspecteurs van den ar-

Sluiten