is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het pannen bakkersbedrijf ... 6 maanden Het steenbakkersbedrijf .... 6 „ Het tegel- of estrikmakersbedrijf 6 „

De teenschillerij » 3 „

De twijgschillerij 3 „

Het vervaardigen van appelengelei 3 „

Het vervaardigen van appelen-

stroop 3 „

Het vervaardigen van geconserveerde vruchten 3 „

Het pulpmakersbedrijf 3 „

Het bedrijf uitgeoefend in drogerijen voor groenten, kruiden,

vruchten enz 7 „

Het vervaardigen van verduurzaamde levensmiddelen, voor zoover het zich bepaalt tot groenten of augurken .... 7 „ Het vervaardigen van bessensap 3 „ Het vervaardigen van bessenwijn 3 „ Het vervaardigen van vruchtenwijn 3 „

Het vervenersbedrijf 6 „

De oestercultuur 8 „

Het vischdrogersbedrijf .... 8 „ Het bedrijf uitgeoefend in rookerijen voor bokking, paling,

visch, zalm enz 8 „

Het haringpakkersbedrijf .... 6 „ Het zoutersbedrijf voor ansjovis,

visch enz 3 „

De brakerij van vlas of hennep 6 „ De hekelarij van vlas of hennep 6 „ De zwingelarij van vlas of hennep 6 „

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant waarin het geplaatst is.

Onze Ministers van Justitie en van Landbouw, Nijverheid en Handel 1 zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant

1 Op grond van het bij besluit van 17 Februari 1906, S. 35, gewijzigd besluit van 7 September 1905, S. 264, en van het besluit van 25 Juni 1906, S. 135, is hier in de plaats van Minister van Binnenlandsche Zaken" gesteld : Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel"