Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak van leden en hunne plaatsvervangers van den raad van beroep op

— 39.

Werkgevers. Bepaling wie ten aanzien van bedrijven niet uitgeoefend door natuurlijke personen worden beschouwd als

— 11.

„ Verplichting van — tot het geven van gelegenheid om bij hen in dienst zijnde personen, als lid of plaatsvervangend lid van den raad van beroep, de terechtzitting of bijeenkomst van dien raad te doen bijwonen. 40.

Wijze van behandeling van twistgedingen bij do toepassing der Ongevallenwet. Algemeene bepalingen. 52—76.

Woonplaats. Aanwijzing der — van voorzitters, griffiers,' plaatsvervangende voorzitters en plaatsvervangende griffiers van de raden van beroep. 10.

Sluiten