Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36

alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Deze bepaling is, naar aanleiding van een betoog in het V. V., bij M. v. A. ingevoegd en met eene vereenvoudiging van het publicatievoorschrift in de wet overgegaan. Zie ter toelichting de Algemeene beschouwingen, vóór deze wet weergegeven.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Juli 1918.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie, B. Ort.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Cort v. d. Linden.

(Uitgeg. 2 Sept. 1919.)

I

Sluiten