Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Een register van verleende vergunningen wordt aan elk kantoor der invoerrechten, waar de douane-formaliteiten worden vervuld, aan elke provinciale griffie en aan het Departement van Justitie aangelegd volgens een door Onzen Minister van Justitie vastgesteld model. (')

De uitgereikte schriftelijke vergunning draagt het registernummer, waaronder de verleende vergunning is ingeschreven, en bovendien een letter.

De letter is voor :

Kantoor Invoerrichten T

Groningen A

Friesland B

Drenthe D

Overijsel L

Noordholland G

Zuidholland H

Zeeland &

Utrecht B

Gelderland M

Noordbrabant N

Limburg P

Departement B

19. Letter en nummer der vergunning mogen op den woonwagen of het woonschip niet anders worden aangebracht dan in witte teekens op donkerblauwen achtergrond volgens modellen voor motorrijtuigen vastgesteld bij het Motor-kenteekenbesluit 1905 (Staatscourant van 24 November 1905).

De letter mag niet anders worden geplaatst dan hetzij boven, hetzij vóór het nummer, in het laatste geval daarvan te halver hoogte gescheiden door een horizontale streep.

Naast nummer of letter mag geen ander kenteeken worden geplaatst.

20. De afmetingen ten opzichte van de cijfers en de letter moeten zijn ten minste :

hoogte 90 m.M.

breedte (behalve van cijfer 1) . . 65 ,, dikte (overal behoudens geringe afschuining aan de uiteinden).... 15 ,, lengte der horizontale streep . . 15 „

i Zie het hierachter opgenomen model G.

Sluiten