Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar bevindt zich thans de woonwagen ?

het woonschip

Heeft de aanvrager nog een aanvraag om vergunning tot het gebruiken als woning van woonwagen (g) loopende ? een woonschip 1

Zoo ja, bij wien, waar en wanneer is die aanvraag ingediend ?

Heeft do aanvrager voldoende middelen van bestaan en, zoo ja,

welke?

Hoe kan hij dat aannemelijk maken? i

Hebben de personen, wier namen de aanvrager verzocht te vermelden in de te verleenen vergunning, voldoende middelen van bestaan en, zoo ja, welke V Of wordt in hun levensonderhoud op voldoende wijze voorzien ?

Hoe kan de aanvrager een en ander aannemlijk maken ?

Waar en bij wien, in het bijzonder bij welk gemeentebestuur, kunnen inlichtingen betreffende den aanvrager en de personen, wier namen hij verzocht te vermelden in de te verleenen schriftelijke vergunning, worden verkregen ?

in welke gemeente of gemeenten houdt de aanvrager en houden die personen zich het meest op ?

Heeft de aanvrager en hebben de personen, wier namen hij verzocht te vermelden in de te verleenen vergunning, te voren een woonwagen of een woonschip bewoond ?

Zoo ja, welken (5) ?

Heeft de aanvrager en hebben de personen, wier namen hij verzocht te vermelden in de te verleenen vergunning, wel eens vroeger een aanvraag om vergunning tot het gebruiken als woning van een woonwagen of woonschip ingediend ? En, zoo ja, waar, wanneer en ten aanzien

welken woonwagen ,0. lfK,

van welk woonschip

Welk resultaat heeft de aanvraag gehad ?

Sluiten