Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschikking van den -<i mieter van Justitie van den 6 October 1919, Ned. Staatscourant n°. 216, ter uitvoering van artikel 29, 2de lid van het Reglement op Woonwagens en Woonschepen.

De Minister van Justitie :

Gezien artikel 29, lid 2, van het Reglement op Woonwagens en Woonschepen van 28 Juli 1919 (Staatsblad n°. 530) :

Besluit :

vast te stellen de navolgende modellen, te weten :

1°. een model van bericht van aangevraagde ■vergunning ;

2°. een model van bericht van verleende vergunning ;

3°. een model van bericht van weigering der vergunning ;

4°. een model van bericht van ingetrokken vergunning ;

5°. een model van bericht van aangevraagde tijdelijke vergunning ;

6°. een model van bericht van verleende tijdelijke vergunning ;

7°. een model van een formulier voor het register, bedoeld in artikel 19, lid 2, der Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad n°. 492) ;

8°. een model van bericht van veroordeeling in verband met artikel 11, sub 1, en artikel 12; sub 4 en 5, der Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad n°. 492).

(Deze modellen zijn in afzonderlijke bijvoegsels opgenomen.)

Afschrift van deze beschikking zal worden geplaatst in de N ederlandsche Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 6 October 1919.

De Minister voornoemd, Heemskerk.

Sluiten