is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 26sten Juli 1918, S. 492, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919, S. 16, houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen (Wet op woonwagens en woonschepen 1918, S.492)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Licht grijs. voorzi jde.

Bericht van aangevraagde tijdelijke vergunning. Woonwagens en Woonschepen.

Naam : Voornamen

Geboren den te Woonplaats ... . . ........ ~ ;.

(in de 'provincie Utrecht.)

Burgerlijke staat Beroep

Aantal bewoners van woonwagen/woonschip is Gekomen uit

Maximum aantal bewoners, hetwelk ingevolge het reglement Datum indiening der aanvraag

in woonwagen/woonschip mag verblijven :

Namen der inwonenden • Kenmerk der schouw :

Aan den Minister van Justitie.

Achterzijde.

Bijzonderheden :

Opgemaakt door het dienstdoend hoofd van het kantoor der invoerrechten te

den

Naam : Voornamen .

Geboren den te ,

Burgerlijke staat

Aantal bewoners van woon wagen/woon schip is .

Maximum aantal bewoners, hetwelk ingevolge het reglement in woonwagen/woonschip mag verblijven :

Namen der inwonenden .

Aan den Minister van Justitie.

Bijzonderheden : .. .