Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN. Editie Schuurman & Jordens. N°. 47.

448

WET

van den 30 September 1893. S. 146, zooals deze wet nader is gewijzigd

HOUDENDE BEPALINGEN OP DE FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN

(MERKENWET)

MET

i

BESLUITEN TER UITVOERING, ENZ. ZESDE DRUK

door

Mr. Dr. J. ö. STENFERT KROESE

Advocaat en Procureur te Zwolle

G 26

ZWOLLE - W. E. J. TJEENK WILLINK - 1919

| 0.40

Voor mogelijke aanvullingen en wijzigingen zin men achter het register.

Sluiten