Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van den 30 September 1893. S. 146,

zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 30 December 190#, S. 284, 10 Februari 1910, S. 56, 7 Januari 1911, S. 5 en 8 Februari 1912, S. M

HOUDENDE BEPALINGEN OP DE FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN

(MERKENWET)

aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., internationale overeenkomst en besluiten ter uitvoering benevens alphabetisch register op de wet.

ZESDE DRUK

door

<Vlr. Dr. J. G. STENFERT KROESE

Advocaat en Procureur te Zwolle

ZWOLLE W. E. J. TJEENK WILLINK 1919

Sluiten