Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne Excellentie den heer de Rivero, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Cuba te Washington :

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : de heer Martin J. C. F. Clan, ConsulGeneraal van Denemarken te New-York • de President der Dominicaansche Republiek : Zijne Excellentie den heer Emilio C.Joubert, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Dominicaansche Republiek te Washington :

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : Zijne Excellentie Don Jtfan y Gayangot, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Washington;

Zijne Excellentie Don Jüan Florez Posada, Directeur der School voor ingenieurs te Madrid ;

de President der Vereer.igde Staten van Amerika •

den heer Edward Bruce Moore, Commissioner of Patents;

den heer Frederick P. Fish, Advocaat bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten en bij het Hoog Gerechtshof van den Staat New-York ;

den heer Charles H. Duell, oud-Commissaris der Octrooien, oud-Rechter in het Hof van Appel van het District Columbia, Advocaat bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten en bij het Hoog Gerechtshof van den Staat New-York :

den heer Robert H. Parkinson, Advocaat bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten en bij het Hoog Gerechtshof van den Staat Illinois;

den heer Melville Church, Advocaat bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Staten ; de President der Fransche Republiek : de heer Lefèvre-Pontalis, Raad van de Ambassade der Fransche Republiek te Washington ;

de heer Georges Breton, Directeur van het Nationaal Bureau voor den Industrieelen eigendom ;

den heer Michel Pelletier, Advocaat bij het Hof van Appel te Parijs, Gedelegeerde ter Conferentiën voor de bescherming van den industrieelen eigendom van Rome, van Madrid en van Brussel;

Sluiten