Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den heer Georges Maillard, Advocaat bij het Hof van Appel te Parijs •

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en de Britsche overzeesche landen. Keizer van Indië :

de heer Alfred Mitchell Innes, Raad van de Ambassade van Zijne Britsche Majesteit te Washington ;

Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., OudControleur-Generaal van Handel, Arbeid en Statistiek;

den heer W. Temple Franks, CbntroleuiGeneraal van Patenten, Teekeningen en Handelsmerken ;

Zijne Majesteit de Koning van Italië : Nob. Lazarro dei Marchesi Negrotto Camblaso, Raad van de Ambassade van Zijne Majesteit den Koning van Italië te Washington: de heer Emilio Venezian, Ingenieur, Inspecteur aan het Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid ;

de heer dr. Giovanni Battista Ceccato, Handels-attaché bij de Ambassade van Zijne Majesteit den Koning van Italië te Washington; Zijne Majesteit de Keizer van Japan : de heer K. Matsui, Raad der Ambassade van Zijne Majesteit den Keizer van Japan te Washington ;

den heer Morio Nakamatsu, Directeur van het Bureau voor Octrooien :

de President der Vereenigde Staten van Mexico :

den heer José de las Fuentes, Ingenieur, Directeur van het Bureau voor Octrooien ; Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen : den heer L. Aubert, Gezantschapssecretaris van Zijne Majesteit den Koning van Noorwegen te Washington :

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : den heer mr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, Directeur van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, Raad-Adviseur aan het Ministerie van Justitie;

de President der voorloopige Regeering van de Republiek Portugal:

Zijne Excellentie burggraaf de Alte, Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van Portugal te Washington :

Sluiten