Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c'ai'itaine.

R. de Lima e Silva.

Antonio Martin Rivero.

J. Clan.

Emilio C. Joübert.

Juan Riano y Gayangos.

J. Florez Posada.

Edward Bruce Moore.

Frederick P. Fish.

Melville Church.

Robt. H. Parkinson.

Charles H. Duel.

plerre lefèvre-pontalis.

G. Breton.

Michel Pellbtier.

Georoes Maillard.

A. Mitchell Innes.

A. E. Bateman.

W. Temple Franks.

Lazarro Negrotto Cajibiaso.

Emilio Venezian.

G. B. Ceccato.

K. Matsui.

Morio Nakamatsu.

J. de las FuENTES.

Ludwig Aubert.

Snijder van Wissenkerke.

J. F. H. M. da Franca, VTI!. d'Alte.

Albert Ehrensvard.

P. Ritter.

W. Kraft.

Henri Martin.

E. de Peretti de la Rocca.

vertaling.

SCHIKKING VAN MADRID van den liden April 1891 voor de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel den 14den December 1900 en te Washington den 2den Juni 1911, gesloten tusschen Oostenrijk, Hongarije, België, Brazilië, Cuba, Spanje, Frankrijk, Italië, Mexico, Nederkind, Portugal, Zwitserland en Tunis.

De ondergeteekenden, behoorlijk gemachtigd door hunne wederzijdsche Regeeringen, hebben in gemeen overleg den volgenden tekst vastgesteld. die zal vervangen de schikking geteekend te Madrid d.-n 14den April 1891, en S. & J. n°. 47, 6e dr. 6

Sluiten