Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

De cijfers zijn de artikelen der wet.

Aankondiging door het Bureau betreffende weigering van inschrijving, nietigverklaring, enz. 16.

Aanteekening door het Bureau in de registers van :

nietigverklaring enz. van een merk. 15. overgang van een merk. 20. 21.

Afbeelding van een merk. Inzending van eene — 4. 7. 19.

„ Waarmerking en terugzending van — 5. 19.

Beroep op de arrondissements-rechtbank bij weigering tot inschrijving van een merk. 9. 11. 12.

„ bij het gerechtshof van de beslissing der rechtbank. 12 bis.

„ in cassatie van de beslissing van het gerechtshof. 13.

Beschrijving van een merk. Inzending eener — 4. 19.

„ Waarmerking en terugzending van — 5. 19.

Bewaarplaatsen. Hulp — 2.

Bezittingen. Hulpbureaux en hulpbewaarplaatsen in — 2.

Blad, door Bureau uit te geven. Opneming van de beschrijving enz. van een ingeschreven merk in het — 6. 19.

„ Verkrijgbaarstelling der afzonderlijke afleveringen van hét — waarin de openbaarmaking der ingeschreven merken wordt geplaatst. 6.

„ Mededeeling in het — van de verkrijgbaarstelling van het bijvoegsel tot het „Journal" houdende opneming van een internationaal ingeschreven merk. 8.

„ Plaatsing door het Bureau van aankondigingen ter zake van weigering van in-

Sluiten