Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijving, nietigverklaring enz. in het — 16.

Bureau van den industrieelen eigendom. Instelling en inrichting van een — 1.

Bureaux en bewaarplaatsen. Hulp — 2.

Cassatie. Beroep van de beslissing van het gerechtshof, in — 13.

Centrale bewaarplaats verbonden aan het Bureau. 1.

Cliché. Inzending van een — van het merk. 4. 7. 19.

„ Terugzending van — 6. 19.

Eisch. Instellen bij de rechtbank van .een — tot nietigverklaring eener inschrijving. 10. 11- 12.

Gelden ontvangen door Bureau. 1.

Inlichting. Verstrekking van — door het Bureau. 17.

Inrichting van het Bureau van den industrieelen eigendom. 1.

Inschrijving van een merk. 3bis. 4. 5. 7. 8. 9. 11. 12. l'2bis. 13. 15. 16. 18. 19.

„ Bewijs van — van een internationaal merk. 8.

„ Weigering van— 9. 11. 12. 12bis. 13. 16.

„ Beroep op de rechtbank bij weigering van — 9. 11. 12.

„ Instelling van een beroep op de rechtbank, tot nietigverklaring van eene — 10. 11. 12.

v Instelling van hooger beroep bij het gerechtshof te 's Gravenhage ter zake van de beslissing van de rechtbank betreffende de — 12 bis.

„ Instelling van cassatie ter zake van de beslissing van het gerechtshof te 's Gravenhage betreffende de — 13. |

„ Nietigverklaring van— 12. 12bis. 13. 15. 16.

,, Vervallen der kracht eener — 16. 18.

,, Vernieuwing eener — 19.

Inwerkingtreden der wet. 27.

Inzage van de registers aan het Bureau. 17.

Kleur. Inzending van afdrukken in — 4. 7. 19.

Koloniën. Hulpbureaux en hulpbewaarplaatsen in — 2.

Kosten bij de inzending van een merk te voldoen. 4. .7.

Sluiten