Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tentoonstelling van St. Louis" en over „Een nieuw Spoorwegsysteem". Door den heer J. S. Noordhof, voornoemd, werd een voordracht gehouden over „het Watergas en de Watergastoestellen". De heer L. Krook, directeur van gemeentewerken alhier, sprak over „Scheepshefwerken".

Verder behandelde dr. A. van Raalte te Dordrecht, in verband met 't aanhangige voorstel in den raad over de keuring, de „Vervalsching van Levensmiddelen". S. J. Fortoijn, voorzitter van den Ned. Sigarenwinkeliersbond, „Het debietrecht op tabak". Mr. W. Eunk Schuurman „Hervorming der Brandverzekering". J. H. A. L. von Freytag Drabbe over „Ziekteverzekering". A. W. Groote (Amsterdam) over „Stenografie". J. H. Kremer, directeur der Hengelosche Tapijtfabriek, over „de Textiele versiering van de Woning", en de heer A. A. Oosting, ingenieur der telegrafie te Zwolle, over „Telefonie" e. a. m. Ook eenige onderwerpen van politiek-economischen aard, in verband met aanhangige wetsontwerpen, voor handel en nijverheid van het allergrootst belang, kwamen aan de orde, maar hier zorgde het Bestuur, dat naast het vóór het tegen werd vernomen. De heer A. Plate van Rotterdam deed het verkeerde in de tariefwet van 't ontwerp-KoLKMAN uitkomen, en de heer Jhr. Mr. L. von Fisenne verdedigde 't ontwerp.

Dan werden er voordrachten georganiseerd voor werklieden en patroons ter voorlichting op electro-technisch gebied, gevolgd door een cursus voor dat doel.

Dit wat betreft de samenkomsten ter onderlinge opbouw of wel ter voorlichting.

Wij spraken ook over excursies. Vooreerst zij hier vermeld de tocht naar 't nijvere Twenthe

Sluiten