Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en werd zoodanig'hoofdzaak, dat omtrent 1888 besloten kon worden <£

Een kunstmestniengmachine.

daarop alleen te drijven en de fabricage van beenzwart geheel op te geven. Sinds dien heeft het verbruik van kunstmeststoffen zich in Nederland op verbazingwekkende wijze ontwikkeld, in welke ontwikkeling de fir ma G. J. Krol & Co. natuurlijk een ruim aandeel gehad heeft.

ue tegenwoordige vennootschap met hare filialen, agentschappen, en met haar verbonden firma's op vele plaatsen in Nederland, behoort ook thans nog tot de voornaamste bedrijven die er op dit gebied in ons land bestaan.

De meest belangrijke kunstmeststoffen, als kalizouten, cliili-

Sluiten