is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwolle als industriestad in 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoutziederij aan de Thorbeckegracht.

N.V. ZOUTZIEDERIJ

„IN SALE SALUS"

ZWOLLE

Den 10 Februari 1876 droegen de Erven Pieter Diderik Krol de Zoutziederij over aan den heer G. W. Dwars, van Zwolle. In de overdracht wordt er melding van gemaakt, dat:

„dat vastgoed den heer Pieter Diderik Krol, voornoemd, is aangekomen bij acte gepasseerd voor Notaris W. A. F. H. de Bas, Zutphen,